top of page

O KOŚCIELE

Historia

Kościół św. Biskupa Stanisława (dawne Imię Najświętszej Maryi Panny) w Rzeszy znajduje się we wsi Rzesza, 14 km na północ od Wilna, 1 km na zachód od drogi Wilno-Molaty. Nabożeństwa - w języku litewskim i polskim.

Wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk dwór w Rzeszy wraz z browarem w 1500 roku. Przekazał dla Kapituły Wileńskiej. Uważa się, że drewniana kaplica w Rzeszy zbudowana została na początku XVI wieku przez księdza Martynasa z Dusznink. W końcu XVII w. kaplicę zbudowała kapituła. Uważa się, że rozpadła się lub spłonęła na początku XVIIIwieku (nie wspomniany w 1744). Kazimierz Plater w 1776 r. zbudował kaplicę. Nabożeństwa odprawiali

przyjeżdżajacy mnisi z Werek. Rząd carski, zatwierdzając listę kaplic, w 1878 r. zezwolił wikariuszowi z Werek na codzienne nabożeństwo w Rzeszy. Właścicielka dworu w Rzeszy w 1903 r. zwróciła się do wileńskiego gubernatora o zgodę na naprawę kaplicy, gdzieod 5 lat nie były odprawiane nabożeństwa.

1925 r powstała parafia. 1938–1939 został zbudowany obecny murowany kościół z nicjatywy parafian. Kościół jest zabytkowy, w planie prostokąta, jedno wieżowy, z dolną absydą i wieżą.

pamaldos.jpg
pagrindine baznycios  foto.jpg
bažnyčia 1939.jpg
Bažnyčia: Who We Are
bottom of page